ต้นไม้ประจำจังหวัด

http://pooplaza.siam2web.com/

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(pooplaza) 2010118_79772.jpg
จังหวัดกาฬสินธุ์
มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) ชื่ออื่น หาดหนุน หาด หรือปาแต มะหาด
เป็นไม้ยืนต้น สูง15-25 เมตร เปลือกสีน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน
กว้าง 5-20 เซนติเมตร และยาว 10-30 เซนติเมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ พบตามป่าดิบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว
อมเหลือง ออกรวมเป็นแท่งกลมตามง่ามใบและปลายกิ่ง ผลเป็นรูปทรงกลม ผลสุกมีสี
เหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้
หยาบ เหนียวและทนทาน ใช้ก่อสร้าง เครื่องดนตรี เปลือกใช้ทำเชือก รากใช้ย้อมผ้า รักษา
โรคพยาธิ และแก้ไข้

 

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_79804.jpg
จังหวัดขอนแก่น
กัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana Craib) ชื่ออื่น กานส์ กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้น
ชนิดผลัดใบสูง 5-10 เมตร เปลือกสีเทา ใบประกอบรูปขนนก เรียงสลับกัน แผ่นใบรูป
หอก กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร และยาว 6-8 เซนติเมตร พบในป่าเบญจพรรณแล้งใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออก ออกดอกในเดือนเมษายน ดอกมีขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตาม
ง่ามใบและปลายกิ่ง ผลเป็นฝัก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อเป็นยาระบายอ่อนๆ นิยม
ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_79825.jpg
จังหวัดชัยภูมิ
ขี้เหล็กบ้าน (Cassia siamea Breitt) ชื่ออื่น ขี้เหล็กใหญ่ ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กแก่น
หรือยะหา ขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้น สูง 8-15 เมตร เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ใบประกอบ
รูปขนนกเรียงสลับกัน ใบย่อยรูปขอบขนานกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร และยาว 3-7เซนติเมตร
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกตลอดทั้งปี ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อที่ปลาย
กิ่งยาว 20-30 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตรและยาว 20-30
เซนติเมตร มีเมล็ด 20-30 เม็ด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด ลำต้นและใบเป็นยาระบาย
รักษานิ่ว ขับปัสสาวะ รากใช้รักษาอาการไข้

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80082.jpg
จังหวัดนครพนม
กันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) ชื่ออื่น ตำเสา ทำเสา หรือมันปลา กันเกรา
เป็นไม้ยืนต้นสูง 15-25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรี
แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3.5 เซนติเมตร และยาว 8-11 เซนติเมตร ปลายแหลมโคน
มน ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณชื้นตามพื้นที่ต่ำใกล้น้ำทั่วทุกภาค ออกดอกในเดือน
เมษายน-มิถุนายน ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลกลมเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6
มิลลิเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ละเอียด เหนียว และแข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
แก่นมีรสฝาด แก้แน่นหน้าอก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80113.jpg
จังหวัดนครราชสีมา
สาธร (Millettia leucantha Kurz) ชื่ออื่น กระเจ๊าะ หรือขะเจ๊าะ สาธรเป็นไม้ยืน
ต้นชนิดผลัดใบ สูง 18-19 เมตร ใบประกอบเรียงสลับกัน แผ่นใบย่อยรี กว้าง 3-5.5
เซนติเมตร และยาว 5-12 เซนติเมตร ปลายแหลมโคนมน พบขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณ
ใกล้แหล่งน้ำทั่วไปออกดอกในเดือนมีนาคม-พฤษภาคมดอกสีขาวและสีชมพูอ่อนออกเป็น
ช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ฝักแบน กว้าง 2 เซนติเมตร และยาว 4-1 เซนติเมตร เมล็ด
รูปโล่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.3 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ใช้
ก่อสร้าง และทำเครื่องเรือน

 

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80136.jpg
จังหวัดบุรีรัมย์
กาฬพฤกษ์ (Cassia grandis Linn. F.) กาฬพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูง
ประมาณ 20 เมตร เปลือกสีดำ ใบประกอบรูปขนนก ใบย่อยรูปขอบขนานกว้าง 1-2
เซนติเมตร และยาว 3-5 เซนติเมตร พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกใน
เดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม ดอกสีน้ำตาล ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก กว้าง 3-4 เซนติเมตร
และยาว 20-40 เซนติเมตร ใน 1 ฝัก มีเมล็ด 20-40 เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

 

 

(pooplaza) 2010118_80270.jpg
จังหวัดมหาสารคาม
พฤกษ์ (Albizia lebbeck Benth.) ชื่ออื่น มะรุมป่า หรือมะขามโคกซึก พฤกษ์เป็น
ไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบสูง 20-30 เมตร เปลือกสีเทาเข้ม ใบรูปทรงคล้ายขนนกเรียงสลับกัน
ใบย่อย กว้าง 1-2.5 เซนติเมตร และยาว 2-4 เซนติเมตร เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เสื่อม
โทรมเกือบทุกภาค ออกดอกในเดือนมีนาคม-เมษายน ดอกเล็กสีขาว กลิ่นหอม ออกเป็น
กลุ่มที่ปลายช่อ มีฝักแบน กว้าง 2-5 เซนติเมตร และยาว 10-30 เซนติเมตร มี 4-12
เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด ใช้ทำสิ่งปลูกสร้าง เปลือกให้น้ำรสฝาด ใช้ฟอกหนัง
รักษาแผลในปาก เมล็ดใช้ดับพิษร้อน

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80287.jpg
จังหวัดมุกดาหาร
ช้างน้าว (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) ชื่ออื่น ช้างโหม ช้างโน้ม กำลัง
ช้างสาร ขมิ้นพระต้น หรือตาลเหลือง ช้างน้าวเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบสูง 3-8 เมตร ใบ
เดี่ยวออกสลับกัน แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 4-7 เซนติเมตร และยาว 8-20 เซนติเมตร ปลาย
เรียวแหลม โคนมน ขอบใบจักถี่ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกในเดือน
มกราคม-พฤษภาคม ดอกมีสีเหลือง ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
3-4เซนติเมตร ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ผลสุกจะมีสีดำ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด และปักชำ รากใช้ขับพยาธิ และแก้น้ำเหลืองเสีย นิยมปลูก
เป็นไม้ประดับ

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80301.jpg
จังหวัดยโสธร
กระบาก (Anisoptera costata Korth.) ชื่ออื่น กระบากขาว กระบากดำ กระบาก
โคก หรือกระบากช่อ กระบากเป็นไม้ยืนต้น สูง 30-40 เมตร ลำต้นตรง เปลือกสีน้ำตาล
เทา ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน แผ่นใบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร และยาว 6-16 เซนติเมตร โคน
ใบมน เรือนยอดเป็นพุ่ม พบขึ้นตามป่าชื้น ป่าดิบและป่าเบญจพรรณทั่วไป ออกดอกใน
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ดอกเล็กสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อ ผลกลม เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ทำไม้แบบก่อสร้าง
และลังใส่ของ ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ ทำน้ำมันชักเงา

 

 

 

 

 (pooplaza) 2010118_80315.jpg
จังหวัดร้อยเอ็ด
กระบก (Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn.) ชื่ออื่น ตระบก จะบก หมากบก
มื่น มะลื่น และหมักลื่น กระบกเป็นไม้ยืนต้น สูง 10-30 เมตร เปลือกสีเทา อ่อนปน
น้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน แผ่นใบรูปมนกว้าง 2-9 เซนติเมตร
และยาว 8-20 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบทู่ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ
กระบกพบในป่าเบญจพรรณแล้ง และป่าดงดิบทั่วไป ออกดอกในเดือนมกราคม-มีนาคม
ดอกเล็ก สีขาวปนเขียวอ่อน ผลกลมรี ผลสุกมีสีเหลืออมเขียว เมล็ดแข็ง เนื้อในรสมัน
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ใช้เผาถ่าน เนื้อในเมล็ดใช้รับประทานได้ น้ำมันจาก
เมล็ดใช้ทำอาหาร สบู่ เทียนไข ผลสุกใช้เลี้ยงสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80342.jpg
จังหวัดเลย
สนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) ชื่ออื่น สนเขา จ๋วง เกี๊ยะเปลือกบาง
หรือเกี๊ยะเปลือกแดง สนสามใบเป็นไม้ยืนต้น สูง 30-40 เมตร ลำต้นตรง เปลือกสีน้ำตาล
อมชมพูอ่อน ใบแตกกลุ่มรูปเข็มยาว 10-25 เซนติเมตร พบขึ้นเป็นกลุ่มบนเนินเขา สูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000-1,600 เมตร ออกดอกในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ผลเป็นกลุ่มรูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตรและยาว 8
เซนติเมตร เมล็ดมีปีก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำเยื่อ
กระดาษ น้ำมันใช้ผสมยาทาถูนวด แก้ปวดเมื่อย ใช้เป็นส่วนผสมยารักษาโรค

 

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80406.jpg
จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดวน (Melodorum fruticosum Lour.) ชื่ออื่น หอมนวล ลำดวนเป็นไม้ยืนต้น
สูง 18-20 เมตร ใบเดี่ยวออกสลับกัน แผ่นใบคล้ายหอก กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร และ
ยาว 5-11.5 เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม ขึ้นได้ดีในพื้นที่ใกล้น้ำ พบมากที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดศรีษะเกษ ออกดอกตลอดทั้งปี ดอกสีนวล มีกลิ่น
หอม ออกตามง่ามใบ กลีบดอกหนา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ผลสุกมีสีดำ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม

 

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80425.jpg
จังหวัดสกลนคร
อินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa Pers.) ชื่ออื่น อินทนิล หรือตะแบกดำ
อินทนิลน้ำเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เปลือกมีรอยด่างสีขาว ใบเดี่ยวออก
ตรงกันข้าม แผ่นใบกว้าง 6-10 เซนติเมตร และยาว 11-26 เซนติเมตร ปลายแหลมเป็น
ติ่งโคนมน พบได้ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบ ออกดอกเดือนมีนาคม-มิถุนายน ดอก
สีม่วงสด ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-7.5
เซนติเมตร ผลรูปรี ยาว 2-3 เซนติเมตร เมล็ดมีขนาดเล็ก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด
เนื้อไม้ใช้ทำเสา ใบใช้แก้โรคเบาหวาน

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80471.jpg
จังหวัดสุรินทร์
มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. Ex Miq.) ชื่ออื่น มะค่าหยุ่ม มะค่าหนาม
หรือแต้ มะค่าแต้เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูงประมาณ 10-25 เมตร เปลือกสีเทา ใบ
ประกอบคล้ายขนนกเรียงสลับกัน ใบย่อยทรงรี กว้าง 3-8 เซนติเมตร และยาว 6-15
เซนติเมตร เรือนยอดแผ่กว้าง พบขึ้นทั่วไปในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณแล้ง แต่จะพบ
มากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ดอกเล็กสีเหลือง
ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักกว้าง 4-9 เซนติเมตร มีเมล็ด 1-3 เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วย
วิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้แข็งใช้ก่อสร้าง ทำส่วนประกอบของเกวียน น้ำฝาดของเปลือกใช้ฟอกหนัง

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80491.jpg
จังหวัดหนองคาย
ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble) ชื่ออื่น ประดู่ชิงชัน หรือดู่สะแดน ชิงชันเป็น
ไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูงประมาณ 15-25 เมตร เปลือกสีน้ำตาล ใบเป็นรูปขนนก ใบย่อย
กว้าง 1-4 เซนติเมตร และยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายและโคนมน พบขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณ ยกเว้นภาคใต้ ออกดอกในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ดอกมีขนาดเล็ก
สีขาวแกมม่วง ฝักแบน กว้าง 3-3.5 เซนติเมตร และยาว 8-17 เซนติเมตร ใน 1 ฝัก มี 3
เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้แข็ง และเหนียว ใช้ทำ เครื่องเรือน
ทำส่วนประกอบเกวียน พานท้ายปืน และเครื่องดนตรี

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80506.jpg
จังหวัดหนองบัวลำภู
พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ชื่ออื่น แดงจีน ประดู่เสน หรือขะยุง
พะยูงเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ใบย่อยเรียงสลับกัน ใบเดี่ยวกว้าง 3-4
เซนติเมตร และยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ เรือนยอดทรงกลม พบในป่า
ดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณชื้น โดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
ออกดอกในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อ
ตามง่ามใบและปลายกิ่ง ฝักแบน กว้าง 1.2 เซนติเมตรและยาว 4-6 เซนติเมตร ใน 1 ฝัก
มี 4 เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ละเอียด นิยมใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องกลึง
เกวียน แกะสลัก และเครื่องดนตรี

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80529.jpg
จังหวัดอำนาจเจริญ
ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.) ชื่ออื่น ตะเคียนทราย เหลาเตา หรืออีแรด
ตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูง 15-30 เมตร เปลือกสีน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียง
สลับกัน กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร และยาว 8-8.5 เซนติเมตร ปลายมีติ่ง โคนมน เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลม ตะเคียนหินเป็นพันธุ์ไม้หลักของป่าดิบแล้ง สูงจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง 100-400 เมตร พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกในเดือนกันยายน-
ธันวาคม ดอกเล็กสีขาวอมเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ผลยาว 1.4
เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้แข็งใช้ทำเครื่องเรือน ต่อเรือขุด เปลือกต้ม
กับน้ำสะอาดใช้ล้างแผล ผสมกับเกลืออมป้องกันฟันผุ

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80544.jpg
จังหวัดอุดรธานี
รัง (Shorea siamensis Miq.) ชื่ออื่น เปา เปาดอกแดง ฮัง หรือเรียงพนม รัง
เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เปลือกสีเทา ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน กว้าง 7-
12เซนติเมตร และยาว 10-20 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบหยักเว้า รังพบในป่า
เบญจพรรณแล้งและป่าแดงขึ้นปะปนกับไม้เต็ง ทนทานต่อความแห้งแล้ง และทนไฟได้ดี
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกในเดือนมีนาคม-เมษายน ดอกสีเหลือง
กลิ่นหอม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

(pooplaza) 2010118_80562.jpg
จังหวัดอุบลราชธานี
ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) ชื่ออื่น ยางตัง ยางแม่น้ำ ยางขาว ยางควาย
ชันนา หรือทองหลัก ยางนาเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ สูง 30-40 เมตร เปลือกหนาเรียบสี
เทา ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน กว้าง 8-15 เซนติเมตร และยาว 10-35 เซนติเมตร พบขึ้นเป็น
กลุ่มในป่าดงดิบ ตามพื้นที่ลุ่มใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200-
600 เมตร ออกดอกในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อตามง่ามใบตอน
ปลายกิ่ง ผลกลม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำน้ำมันใช้ทา
ไม้ ยาแนวเรือ และใช้รักษาโรคเรื้อน

HOME

Advertising Zone    Close
Online: 1 Visits: 45,551 Today: 2 PageView/Month: 31

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...